Prowadzenie szkoleń jest dla mnie niezwykle energetycznym działaniem. Satysfakcję sprawia mi dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem oraz wprowadzanie kolejnych specjalistów w zagadnienia związane z modelem aktywnym w porozumiewaniu się z osobami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.

SZKOLENIE 

„Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością”, stopień I

Jest zaproszeniem do odkrycia świata komunikacji z osobami z wieloraką niepełnosprawnością.
Podstawą dwudniowych, intensywnych warsztatów wprowadzających jest poznanie założeń filozoficznych leżących u podstaw uznania prawa do komunikacji każdej osoby niemówiącej. Uczestnicy nabędą umiejętności pomagające zrozumieć osoby z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Podczas pracy z materiałem wideo przyjrzą się własnym wzorcom komunikacyjnym. Obserwując proces nabywania kompetencji komunikacyjnych konkretnego użytkownika zdobędą narzędzia do budowania sytuacji komunikacyjnych w oparciu o model aktywn

SZKOLENIE 

„Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością”, stopień II

Skierowane jest do osób, które odbyły już I stopień szkolenia i chcą poszerzać swoje kompetencje w zakresie budowania efektywnych sposobów porozumiewania się z osobami z wieloraką niepełnosprawnością.
Podstawą dwudniowych, warsztatów jest intensywna praca z materiałem wideo przygotowanym przez prowadzącą, a także nagrywanym w trakcie szkolenia. Uczestnicy pod okiem trenera będą mogli doskonalić kluczowe umiejętności partnerów komunikacyjnych w strategiach wspomagających rozwój modeli aktywnych użytkowników AAC. Obserwując proces nabywania kompetencji komunikacyjnych konkretnego użytkownika zdobędą narzędzia i kompetencje do budowania sytuacji komunikacyjnych w oparciu o model aktywny oraz nauczą się identyfikować poszczególne elementy indywidualnego systemu komunikacyjnego.

SZKOLENIE

“Od czego zacząć? Jak budować strategie wspomagające porozumiewanie”.

Formuła tego szkolenia pozwala na zapoznanie się z przykładami tworzenia strategii dla dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi ze zróżnicowanymi kompetencjami startowymi. Wszystkie analizowane przykłady oparte będą o analizę materiału wideo ukazującego spontaniczną interakcję rodzica z dzieckiem na terenie domu.

Szkolenie skierowane jest do osób, które pragną budować swoje kompetencje tworzenia strategii wspomagających porozumiewanie dla osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi na różnych poziomach funkcjonowania.

Zakończenia każdego dnia to przestrzeń na pracę superwizyjną – analizę materiału wideo udostępnionego przez jednego uczestnika/uczestniczkę szkolenia.

Na szkolenie zapraszam zarówno osoby, które nie ukończyły żadnego szkolenia w Centrum Rozwoju Porozumiewania Gadatek, jak również do absolwentów I i II stopnia szkolenia “Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością”.

SZKOLENIE

„Oddziaływania wspierające umiejętność porozumiewania się osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością na poziomie przedsymbolicznym, nieintencjonalnym“

Warsztaty skierowane są dla osób, które poznały już podstawowe oddziaływania wspierające porozumiewanie się osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością jednak nadal pragną rozwijać swoje kompetencje w tym obszarze. Zapraszam terapeutów pracujących z osobami na poziomie komunikacji przedsymbolicznej i przedintencjonalnej.
Te jednodniowe warsztaty będą czasem bardzo intensywnej pracy uczestników przy minimalnej wspierającej aktywności prowadzącego. Praca w małych grupach w oparciu o analizę dużej ilości materiału wideo pozwoli na naukę tworzenia od podstaw programu terapeutycznego opartego o wczesne strategie komunikacyjne.

Udział w cyklu szkoleń uzupełniony o regularną superwizję pozwala budować kompetencje terapeuty we wprowadzaniu strategii wspomagających porozumiewanie opartych o model aktywny.

SZKOLENIE

„Narzędzia i kompetencje użyteczne w procesie współpracy z rodzicami”
Głównym tematem warsztatów są założenia kluczowe pozwalające na uznanie rodzica dziecka z niepełnosprawnością ekspertem od swojego życia i partnerem w procesie terapeutycznym dziecka.
Konstrukcja warsztatów pozwala na zapoznanie się z podstawą filozoficzną wywodzącą się z Porozumienia bez Przemocy i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach jak również przećwiczenie umiejętności wykorzystywania konkretnych technik pracy.
Uczestnicy będą mieli możliwość pracy z materiałem audio nagranym podczas rozmowy z rodzicem, który posłuży im do nabywania umiejętności koncentrowania się na zasobach i komplementowania. Pracując w małych grupach będą ćwiczyć analizowanie materiału wideo pod kątem sytuacji sprzyjających procesowi komunikacji dziecko – rodzic.

Wszystkie szkolenia i warsztaty skierowane są do profesjonalistów – pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli, fizjoterapeutów.

WARSZTATY ROZWOJOWE

„Być przy sobie” warsztaty rozwoju osobistego dla zawodowych pomagaczy”
Warsztaty to okazja do spotkania się z własnymi zasobami, emocjami, potrzebami i wartościami, które są kołem napędowym naszych działań.

Praca w obszarze Ja w relacji ze sobą nauczy Cię lepiej identyfikować i wyrażać doświadczane emocje oraz związane z nimi potrzeby. Czas poświęcony na wydobycie wartości, które są dla ciebie kluczowe pomoże Ci lepiej zrozumieć siebie i podejmowane działania.

Część warsztatów skoncentrowana na zagadnieniu Ja w relacji z innymi pozwoli na rozwijanie empatii i umiejętności aktywnego słuchania. Ćwiczenie dostrzegania uczuć i potrzeb innych osób ułatwi budowanie relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu i szacunku.

Facebook