Szkolenia

Prowadzenie szkoleń jest dla mnie niezwykle energetycznym działaniem. Satysfakcję sprawia mi dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem oraz wprowadzanie kolejnych specjalistów w zagadnienia związane z porozumiewaniem się z osobami ze złożonymi trudnościami w komunikacji.

Zapraszam do udziału w cyklu szkoleń „Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością”

SZKOLENIE I STOPNIA

Jest zaproszeniem do odkrycia świata komunikacji z osobami z wieloraką niepełnosprawnością.
Podstawą dwudniowych, intensywnych warsztatów wprowadzających jest poznanie założeń filozoficznych leżących u podstaw uznania prawa do komunikacji każdej osoby niemówiącej. Uczestnicy nabędą umiejętności pomagające zrozumieć osoby z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Podczas pracy z materiałem video przyjrzą się własnym wzorcom komunikacyjnym. Obserwując proces nabywania kompetencji komunikacyjnych konkretnego użytkownika zdobędą narzędzia do budowania sytuacji komunikacyjnych w oparciu o model aktywny. 

SZKOLENIE II STOPNIA

Skierowane jest do osób, które odbyły już I stopień szkolenia i chcą poszerzać swoje kompetencje w zakresie budowania efektywnych sposobów porozumiewania się z osobami z wieloraką niepełnosprawnością.
Podstawą dwudniowych, warsztatów jest intensywna praca z materiałem video przygotowanym przez prowadzącą, a także nagrywanym w trakcie szkolenia. Uczestnicy pod okiem trenera będą mogli przećwiczyć sposoby prowadzenia rozmowy w konkretnych strategiach służących porozumiewaniu się. Obserwując proces nabywania kompetencji komunikacyjnych konkretnego użytkownika zdobędą narzędzia i kompetencje do budowania sytuacji komunikacyjnych w oparciu o model aktywny oraz nauczą się identyfikować poszczególne elementy Indywidualnego Systemu Komunikacyjnego.

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE

„Oddziaływania wspierające umiejętność porozumiewania się osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością na poziomie przedsymbolicznym, nieintencjonalnym “

Warsztaty skierowane są dla osób, które poznały już podstawowe oddziaływania wspierające porozumiewanie się osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością jednak nadal potrzebują rozwijać swoje kompetencje w tym obszarze. Zapraszam terapeutów pracujących z osobami na poziomie komunikacji przedsymbolicznej i przedintencjonalnej.
Te jednodniowe warsztaty będą czasem bardzo intensywnej pracy uczestników przy minimalnej wspierającej aktywności prowadzącego. Praca w małych grupach w oparciu o analizę dużej ilości materiału video pozwoli na naukę tworzenia od podstaw programu terapeutycznego opartego o Wczesne Strategie Komunikacyjne.

Udział w cyklu szkoleń uzupełniony o regularną superwizję pozwala budować kompetencje terapeuty we wprowadzaniu strategii wspomagających porozumiewanie opartych o model aktywny.

WARSZTATY

„Narzędzia i kompetencje użyteczne w procesie współpracy z rodzicami”
Głównym tematem warsztatów są założenia kluczowe pozwalające na uznanie rodzica dziecka z niepełnosprawnością ekspertem od swojego życia i partnerem w procesie terapeutycznym dziecka.
Konstrukcja warsztatów pozwala na zapoznanie się z podstawą filozoficzną wywodzącą się z Porozumienia bez Przemocy i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach jak również przećwiczenie umiejętności wykorzystywania konkretnych technik pracy.
Uczestnicy będą mieli możliwość pracy z materiałem audio nagranym podczas rozmowy z rodzicem, który posłuży im do nabywania umiejętności koncentrowania się na zasobach i komplementowania. Pracując w małych grupach będą ćwiczyć analizowanie materiału video pod kątem sytuacji sprzyjających procesowi komunikacji dziecko – rodzic.

Wszystkie szkolenia i warsztaty skierowane są do profesjonalistów – pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli, fizjoterapeutów.

Facebook