Prowadzenie szkoleń jest dla mnie niezwykle energetycznym działaniem. Satysfakcję sprawia mi dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem oraz wprowadzanie kolejnych specjalistów w zagadnienia związane z porozumiewaniem się z osobami ze złożonymi potrzebami w komunikowaniu.

SZKOLENIE 

„Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z niepełnosprawnością złożoną”, poziom 0

Jest zaproszeniem do refleksji o bazowych kompetencjach partnera komunikacyjnego. Podstawą dwudniowych, intensywnych warsztatów wprowadzających jest praca wokół postawy specjalisty AAC. Uczestnicy będą mieli możliwość uruchomienia we własnych rozważaniach perspektywy empatyczno – rozumiejącej oraz perspektywy zasobów. Podczas pracy z materiałem wideo przyjrzą się własnym wzorcom komunikacyjnym. Rozwiną swoje umiejętności w zakresie dostrzegania inicjatyw oraz podążania za nimi. Nabędą wiedzę o interakcyjnych teoriach rozwoju oraz umiejętności w zakresie emocjonalnego dostrajania się, responsywnego działania oraz mentalizowania.

SZKOLENIE 

„Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z niepełnosprawnością złożoną”, poziom I

Dedykowane jest osobom, które ukończyły I poziom szkolenia. Uczestnicy szkolenia zbudują swoje umiejętności konceptualizacji w AAC. Nauczą się dostrzegać zachowania komunikacyjne i w oparciu o nie wyodrębniać kod komunikacyjny oraz budować różnorodne sytuacje komunikacyjne. Obserwując przykładowe procesy nabywania kompetencji komunikacyjnych przez użytkownika AAC nabędą wiedzę o poszczególnych etapach budowania indywidualnego systemu komunikacyjnego. W ćwiczeniach z użyciem kamery zdobędą doświadczenie w zakresie wykorzystania nagrania wideo podczas pracy specjalisty AAC. Będą mieli możliwość zapoznać się z wiedzą z zakresu metod rozwojowych opartych na relacjach oraz filmami ukazującymi jej efektywne wykorzystanie.

SZKOLENIE 

„Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z niepełnosprawnością złożoną”, poziom II

Skierowane jest do osób, które odbyły już szkolenie na poziomie 0 oraz I i pragną poszerzać swoje kompetencje w zakresie budowania efektywnych sposobów porozumiewania się z osobami z niepełnosprawnością złożoną. Podstawą procesu uczenia się jest praca z materiałem wideo przygotowanym przez prowadzącą, a także nagrywanym w trakcie szkolenia. Uczestnicy pod okiem trenerki będą mogli doskonalić umiejętność tworzenia strategii dotyczących planowania oraz sytuacji sprzyjających rozwijaniu umiejętności współgrania. Pracując z nagraniami nauczą się dokumentować proces terapeutyczny oraz identyfikować poszczególne elementy indywidualnego systemu komunikacyjnego. W przebiegu szkolenia uwzględnione są treści dotyczące zabaw i gier w modelu aktywnym oraz pracy z grupą użytkowników AAC. Opcjonalnie pod koniec drugiego dnia szkolenia może odbyć się superwizja.

SZKOLENIE

“Od czego zacząć? Jak budować strategie wspomagające porozumiewanie”.

Formuła tego szkolenia pozwala na zapoznanie się z przykładami tworzenia strategii dla dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi ze zróżnicowanymi kompetencjami startowymi. Wszystkie analizowane przykłady oparte będą o analizę materiału wideo ukazującego spontaniczną interakcję rodzica z dzieckiem na terenie domu. Szkolenie skierowane jest do osób, które pragną budować swoje kompetencje tworzenia strategii wspomagających porozumiewanie dla osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi na różnych poziomach funkcjonowania. Zakończenia każdego dnia to przestrzeń na pracę superwizyjną – analizę materiału wideo udostępnionego przez jednego uczestnika/uczestniczkę szkolenia. Na szkolenie zapraszam zarówno osoby, które nie ukończyły żadnego szkolenia w Centrum Rozwoju Porozumiewania Gadatek, jak również do absolwentów I i II stopnia szkolenia “Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością”.

SZKOLENIE

„Oddziaływania wspierające umiejętność porozumiewania się osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością na poziomie przedsymbolicznym, nieintencjonalnym“

Warsztaty skierowane są dla osób, które poznały już podstawowe oddziaływania wspierające porozumiewanie się osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością jednak nadal pragną rozwijać swoje kompetencje w tym obszarze. Zapraszam terapeutów pracujących z osobami na poziomie komunikacji przedsymbolicznej i przedintencjonalnej. Te jednodniowe warsztaty będą czasem bardzo intensywnej pracy uczestników przy minimalnej wspierającej aktywności prowadzącego. Praca w małych grupach w oparciu o analizę dużej ilości materiału wideo pozwoli na naukę tworzenia od podstaw programu terapeutycznego opartego o wczesne strategie komunikacyjne.

SZKOLENIE

„Narzędzia i kompetencje użyteczne w procesie współpracy z rodzicami”

Głównym tematem warsztatów są założenia kluczowe pozwalające na uznanie rodzica dziecka z niepełnosprawnością ekspertem od swojego życia i partnerem w procesie terapeutycznym dziecka. Konstrukcja warsztatów pozwala na zapoznanie się z podstawą filozoficzną wywodzącą się z Porozumienia bez Przemocy i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach jak również przećwiczenie umiejętności wykorzystywania konkretnych technik pracy. Uczestnicy będą mieli możliwość pracy z materiałem audio nagranym podczas rozmowy z rodzicem, który posłuży im do nabywania umiejętności koncentrowania się na zasobach i komplementowania. Pracując w małych grupach będą ćwiczyć analizowanie materiału wideo pod kątem sytuacji sprzyjających procesowi komunikacji dziecko – rodzic.

Wszystkie szkolenia i warsztaty skierowane są do profesjonalistów – pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli, fizjoterapeutów.

WARSZTATY ROZWOJOWE

„Być przy sobie” warsztaty rozwoju osobistego dla zawodowych pomagaczy”

Warsztaty to okazja do spotkania się z własnymi zasobami, emocjami, potrzebami i wartościami, które są kołem napędowym naszych działań. Praca w obszarze Ja w relacji ze sobą nauczy Cię lepiej identyfikować i wyrażać doświadczane emocje oraz związane z nimi potrzeby. Czas poświęcony na wydobycie wartości, które są dla ciebie kluczowe pomoże Ci lepiej zrozumieć siebie i podejmowane działania. Część warsztatów skoncentrowana na zagadnieniu Ja w relacji z innymi pozwoli na rozwijanie empatii i umiejętności aktywnego słuchania. Ćwiczenie dostrzegania uczuć i potrzeb innych osób ułatwi budowanie relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu i szacunku.

Facebook