Nazywam się Monika Jerzyk. Z wykształcenia i zamiłowania jestem pedagożką specjalną. Kwalifikacje zawodowe zdobyłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Akademii Muzycznej w Łodzi. Moją największą pasją jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób z wieloraką niepełnosprawnością. Od blisko 12 lat tworzę niezwykle ważne dla mnie miejsce – Centrum Rozwoju Porozumiewania Gadatek, w którym każdego dnia staram się udowadniać, że niemożliwe nie istnieje.
W codziennej pracy, na każdym spotkaniu terapeutycznym łączę wiedzę i umiejętności z obszaru komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) z konceptem bazalnym prof. A. Frölicha. Bliska jest mi również idea Porozumienia bez Przemocy (NVC). Jestem certyfikowaną trenerką Videotreningu Komunikacji oraz terapeutką w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach.

 • Wykształcenie
 • Kwalifikacje
 • Konferencje
 • Superwizje
 • Publikacje


2005 - Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek pedagogika specjalna, studia magisterskie

2005 - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział Kompozycji, Teorii muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej, kierunek muzykoterapia, studia licencjackie

2024

 • Cykl wykładów "Szanse i zagrożenia rozwoju w pełnym cyklu życia", Teresa Jadczak – Szumiło, Polski Instytut Traumy

2023

 • 4 letnie szkolenie całościowe z psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim (atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
 • 2 letnie “Szkolenie w zakresie teorii więzi oraz psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii relacji rodziców i niemowląt” pod kierownictwem Tessy Barandon z Anna Freud Center w Londynie
 • "Więź jako czynnik chroniący rozwój". Bazowe szkolenie wprowadzające do zrozumienia wczesnej traumy relacyjnej, Teresa Jadczak – Szumilo, Polski Instytut Traumy
 • Growth Trough Play System, stopień I, Iwona Wojtasik
 • „Attenttion Autism”, Celina Twardysz, Poznań
 • „Kiedy leczenie staje się traumą. O istocie, profilaktyce i terapii traumy medycznej”, Sabina Sadecka
 • „Pomiędzy wiedzeniem, a niewiedzeniem”, warsztat superwizyjno - szkoleniowy dla psychoterapeutów, prof. Bogdan de Barbaro, Poznań

2022

 • Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, uzyskanie tytułu terapeutki
 • Teoria Poliwagalna. Założenia i praktyka, Deb Dana
 • Kurs podstawowy terapii systemowej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
 • "Wcześniactwo jako trauma", Iwona Palicka
 • "Korowe zaburzenia widzenia. Podstawy diagnozy i terapii", dr Christine Roman Lantzy
 • "Współczesne rodzinne kryzysy", Ewa Majchrowska
 • "Wprowadzenie do podejścia terapeutycznego Systemu Wewnętrznej Rodziny", Agnieszka Pietlicka
 • "Obok ciebie na ostatnim etapie życia: Jak towarzyszyć osobom umierającym", Anja Franczak
 • "Emocje, mózg i ciało w terapii traumy rozwojowej i relacyjnej", Iwona Palicka, Małgorzata Klecka

2021

 • Kurs podstawowy terapii systemowej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
 • Somatic Experiencing - warsztat wprowadzający, Kavi Alessandro Gemin
 • "Praca z osobą w żałobie - nowe Perspektywy", Anja Franczak

2020

 • Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, uzyskanie tytułu konsultantki
 • „Coughdrop jako narzędzie w komunikacji”, Edyta Tyszkiewicz
 • „Komunikacja osób w stanie wegetatywnym bądź minimalnej świadomości”, Edyta Tyszkiewicz
 • Seminarium "Wibracja w Stymulacji Bazalnej", Teresa Wysocka
 • "TSR poza schematem", Tomasz Świtek

2019

 • „Wprowadzamy AAC – warsztaty”, Alina Smyczek

2018

 • Stymulacja bazalna w pielęgnacji, Teresa Wysocka
 • Zabawa bazalna, Teresa Wysocka
 • PSR w pracy z rodziną osoby z niepełnosprawnością, Ewa Majchrowska
 • Wprowadzenie do porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga „Ja - zrozumieć siebie”, Agnieszka Pietlicka
 • Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga „Ty - zrozumieć druga stronę”, Agnieszka Bagińska

2017

 • „Kiedy końca nie widać – praca ze zjawiskami chorobowymi z wykorzystaniem metod TSR”, Tomasz Świtek
 • „Śmierć to jeden z tematów w życiu”, Tomasz Świtek

2016

 • „Współpraca z rodziną w ujęciu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – interwencja i terapia”, dr Jacek Szczepkowski, Artur Lewiński

2015

 • „TSR w obszarze pracy z klientami z zaburzeniami psychicznymi”, Greg Vinnicombe

2014

 • „Rozwiązania wewnątrz”, Yasuteru Aoki

2013

 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach poziom zaawansowany, Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Tomasz Świtek
 • „Wstęp do pracy z dzieckiem i rodziną”, Ewa Majchrowska

2012

 • Videotrening Komunikacji, uzyskanie tytułu trenera

2011

 • Terapa bazalna, kurs zaawansowany, Teresa Wysocka

2009

 • Terapa bazalna, kurs podstawowy, Teresa Wysocka
 • Wprowadzenie do metody Videotreningu Komunikacji, Katarzyna Ślęczek, Ewa Reczek
 • Kurs I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”, Małgorzata Karga

2008

 • „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – III stopień”, dr Magdalena Grycman
 • „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I i II stopień”, dr Magdalena Grycman
 • Piktogramy – metoda alternatywnej i wspomagającej komunikacji, Maria Podaszewska
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących, Alina Smyczek
 • „Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego”
 • Metoda Ruchu Rozwijającego, stopień II, Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik, Gdańsk
 • Praca z oddechem i ciałem. Programy aktywności M. i Ch. Knillów, dr Maria Piszczek
 • Zabawy fundamentalne we wspieraniu rozwoju małego dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, Emilia Link
 • „Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka w wieku 0-3 lat”, dr Maria Piszczek

2007

 • „Prowadzenie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi z upośledzonymi w stopniu głębokim”, Przedszkole Specjalne „Orzeszek”

2006

 • Program rozwoju komunikacji MAKATON, poziom zaawansowany, dr Bogusława Kaczmarek

2005

 • Metoda Ruchu Rozwijającego, stopień I, Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik

2004

 • Program rozwoju komunikacji MAKATON, poziom podstawowy, dr Bogusława Kaczmarek

Konferencje - prelegentka

2020

 • Konferencja „Model aktywnej komunikacji w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi”, warsztaty „Sygnały na ciele – wspomagające działania komunikacyjnego partnera”, Radom

2019

 • Ogólnopolska konferencja w Oławie pt. Rola partnera we wspomaganiu rozwoju komunikacji osób ze złożonymi problemami w komunikowaniu się, wystąpienie „Kluczowe kompetencje terapeuty AAC”
 • VIII Reszowska Sesja Logopedyczna „Kiedy język giętki nie umie powiedzieć tego co pomyśli głowa – metody alternatywnej i wspomagającej komunikacji w terapii pedagogicznej”, wystąpienie „Uczynić niemożliwe możliwym – komunikacja z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością” oraz warsztaty „Od czego zacząć budowanie Indywidualnego Systemu Komunikacyjnego u osoby z wieloraką niepełnosprawnością – nauka identyfikowania zachowań komunikacyjnych”
 • Powiatowa konferencja pt. „Komunikacja AAC wspólną drogą rozwoju”, wystąpienie „Niezależność w zależności – studium przypadku”, Nowa Sól
 • Konferencja Innowacyjne Strategie AAC, edycja IV, wystąpienie „Powolny? Fasynujący? Proces budowania Indywidualnego Wieloskładnikowego Systemu Komunikacyjnego", Rzeszów

2018

 • Seminarium „Alternatywne sposoby komunikowania się - AAC”, wystąpienie „Dużo mitów i kilka faktów na temat komunikacji alternatywnej i wspomagającej”, Poznań
 • Konferencja Innowacyjne Strategie AAC, edycja III, wystąpienie „Niezależność w zależności. O podejściu skoncentrowanym na zasobach w pracy z osobą z głęboką wieloraką niepełnosprawnością”, Rzeszów
 • Konferencja ”Magis in Medicinae III – więcej w medycynie”, warsztaty „Rozumieć i być rozumianym – jak porozumiewać się z osobą z głęboką wieloraką niepełnosprawnością”, Poznań

2014

 • Konferencja „Dobre praktyki szkolnictwa specjalnego”, wystąpienie „Wczesne strategie komunikacyjne”, Barcice

2013

 • Międzynarodowym Sympozjum “Augmentative and Alternative Communication in schools- an open door to participation”, wystąpienie „Early Communicatiom Staregies” oraz „How to build Individual Communication System”, Bukareszt
 • 9th Eastern and Central European Regional Conference on Alternative and Augmentative Communication „Communication for All”, wystąpienie „Early Communication Strategies” Kijów
 • Spotkania na Tak, Międzynarodowa konferencja poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną, wystąpienie „Wczesne Strategie Komunikacyjne”, Poznań

2011

 • VIII Międzynarodowa Konferencja Krajów Europy Środkowej i Wschodniej „Let’s talk together – AAC in Europe”, wystąpienie „Jak wprowadzać AAC”, Warszawa

Konferencje - udział

2023

 • XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA), Sosnowiec
 • XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach: „Wokół r(el)acji w TSR!”, Toruń
 • „Empatia, a umieranie” i śmierć. Dobre praktyki w relacji lekarz - pacjent – rodzina”, Warszawa

2022

 • XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach "W procesie zmian - w obliczu wyzwań"
 • "Życie - Śmierć. Spotkanie II", Instytut Dobrej Śmierci, Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing

2021

 • XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach "Siła w różnorodności"
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życie - Śmierć", Instytut Dobrej Śmierci, Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing

2020

 • XIV Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach "Nie zmienisz już raz rozdanych kart, ale możesz zdecydować, jak nimi zagrasz. Sposoby radzenia sobie w obliczu zmian”.

2019

 • XIII Ogólnopolska Konferencja. Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. " TSR - wspólne założenia, różne rozumienie(a).

2018

 • XII Ogólnopolska Konferencja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach „Róbmy, co działa – wyzwania praktyki pomocowej
 • II Konferencja Naukowa Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Język w procesie zmiany”, Warszawa
 • Spotkania na Tak „Niezależność – konferencja poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną”, Poznań

2017

 • Spotkania na Tak „(Nie)dyrektywnie – konferencja poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną”, Poznań
 • I Konferencja Naukowa Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Obiektywna rzeczywistość subiektywna”, Warszawa
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ku standardom w opiece nad pacjentem w śpiączce”, Toruń

2015

 • I Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Osoba z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji”, Poznań
 • Konferencja „Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, w środowisku, w kraju”, Kraków
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach „Świat Rozwiązań – doświadczenia, konteksty, wyzwania”, Toruń
 • Spotkania na Tak, V Konferencja poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną „Zachowania trudne”, Poznań

2013

 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach „Razem można więcej, czyli rzecz o współpracy”, Toruń

2012

 • VII Warsztaty Stowarzyszenia „Mówić bez słów” pt. „Wysoka technologia i rozmawiasz”, Warszawa
 • Conference of the European Brief Therapy Association „Upside down – Solution Focused Paradigmes- Revolutions and Evolutions”, Toruń
 • Spotkania na Tak, Konferencja poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną „Władza w rękach specjalisty”, Poznań
 • Międzynarodowe seminarium Videotreningu Komunikacji, Maltańskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Krakowie

2008

 • V Warsztaty Stowarzyszenia „Mówić bez słów” pt. „I kto to mówi? Zastosowanie AAC w terapii małego dziecka i jego rodziny”, Warszawa

2024

 • Superwizja grupowa w PSR, Tomasz Świtek Tomasz Świtek
 • Superwizja grupowa w PSR, Magdalena Szutarska

2023

 • Superwizja indywidualna w PSR, Tomasz Świtek
 • Superwizja grupowa w PSR, Tomasz Świtek

2022

 • Superwizja indywidualna w PSR, Magdalena Szutarska
 • Superwizja indywidualna w PSR, Tomasz Świtek
 • Superwizja grupowa w PSR, Tomasz Świtek

2017-2022

 • Superwizja grupowa w PSR, Tomasz Świtek, Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

2019

 • Superwizja grupowa w PSR, Thorana Nelson, Utah State University

2018

 • Superwizja grupowa w PSR, Ewa Majchrowska, Laboratorium Edukacji i terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Superwizja grupowa w PSR, Luis Alarcon, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

2009 -2017

 • „Opracowywanie strategii AAC z wprowadzanie działań korygujących”, superwizje z dr Magdaleną Grycman

2015

 • Superwizja indywidualnych zajęć terapeutycznych, prof. Peter Zentel, Instytut Pedagogiki Osób z Głębszą Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnością Złożoną Uniwersytetu Pedagogicznego w Heidlebergu

2014 - 2016

 • Superwizja w stymulacji bazalnej, Teresa Wysocka, Międzynarodowe Stowarzyszenie Stymulacji Bazlanej w Stuttgardzie

2012

 • Superwizja w Videotreningu Komunikacji, Ab Molevijk, AIT - Holandia

2011

 • Superwizja indywidualnych zajęć terapeutycznych, Gill Brearley – Wielka Brytania

2008

 • Superwizja grupowa, Monika Orkan – Łęcka, Stowarzyszenie Tęcza
 • M. Jerzyk "Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach - perspektywa specjalisty AAC", Terapia Specjalna, 1/2021 (17)
 • M. Jerzyk „Sygnały na ciele – geneza, teoria, praktyka”, Terapia Specjalna 4/2020 (15)
 • M. Jerzyk "Historia trzech spotkań – proces tworzenia strategii wspomagających porozumiewanie się, Terapia specjalna 1/2020 (11)
 • M. Jerzyk, M. Grycman "8 kryteriów warunkujących skuteczność oddziaływań AAC w środowisku rodzinnym", Terapia specjalna 1/2020 (11)
 • M. Jerzyk, M.Grycman, M. Bucyk „Model aktywny. Komunikacja wspomagająca i alternatywna”, 2020
 • M. Jerzyk „Oddziaływania wspierające rozwój komunikacji osób z wieloraką niepełnopsrawnością” , Terapia specjalna (4), 2019
 • M. Jerzyk, Magdalena Grycman „O kondycji polskiego AAC”, Terapia specjalna, 2018
 • M. Jerzyk „Proces tworzenia Indywidualnych Systemów Komunikacyjnych dla osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością” w: J. Kielin (red) „Rozwój daje radość”, GWP, Sopot 2014
 • M. Jerzyk „Miejsce i rola programu rozwoju komunikacji MAKATON w Indywidualnych Systemach Komunikacyjnych dla osób z głęboką wieloraką niepełnopsrwnością”, w: B. B. Kaczmarek (red), Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, Impuls, Kraków 2014
Facebook