Terapia

GADATEK to miejsce, w którym każdego dnia staram się poszukiwać efektywnych sposobów porozumiewania się z osobami niemówiącymi, z wieloraką niepełnosprawnością. Miejsce, gdzie rodzice, oczekujący pomocy w budowaniu rozwiązań na porozumiewanie się ze swoim dzieckiem otrzymają konkretne wskazówki i bardzo dużo wsparcia w procesie stawania się partnerem komunikacyjnym dla swojego dziecka. Gadatek to cudowne miejsce, w którym osoby dotychczas niezrozumiane przez otoczenie zyskują szansę na bezwarunkową akceptację i zrozumienie.

Wprowadzanie oddziaływań wspomagających rozwój umiejętności porozumiewania się przyczynia się do zmiany jakości życia każdej osoby niemówiącej i jej rodziny. Jest szansą na wysokiej jakości kontakt i codzienny satysfakcjonujący dialog. Rozwijanie sposobów wspomagających porozumiewania się w oparciu o model aktywny daje osobie ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi możliwość bycia zrozumianym. Wspiera jej niezależność i samoświadomość.
Regularne zajęcia terapeutyczne są najlepszym rozwiązaniem sprzyjającym procesowi budowania indywidualnego systemu komunikacyjnego. Udział rodzica w tym procesie jest niezbędny. Dlatego istotnym elementem każdych zajęć jest modelowanie zachowań komunikacyjnych rodzica wobec swojego dziecka, a także omówienie bieżących celów. Dziecko potrzebuje porozumiewania w każdej codziennej chwili. Terapeuta jest przewodnikiem na drodze ku komunikacyjnej wolności, rodzice natomiast najważniejszym partnerem komunikacyjnym.

Spotkania mają formę zajęć indywidualnych i uczestniczą w nim rodzice.

Czas trwania zależny jest od potrzeb oraz możliwości dziecka i uzgadniany jest indywidualnie.

Koszt godzinnych zajęć to 150 zł. Koszt zajęć w innym wymiarze czasowym liczony jest proporcjonalnie. W przypadku spóźnienia na zajęcia czas spóźnienia wliczany jest do czasu zajęć, a spotkanie nie jest wydłużane.

Facebook