Superwizja jest użytecznym narzędziem w budowaniu, wzmacnianiu i poszerzaniu kompetencji w zakresie planowania procesu terapeutycznego, w tym tworzenia strategii wspomagających porozumiewanie się z osobą niemówiącą.

Celem superwizji jest nabywanie kompetencji w zakresie wyznaczania kierunków terapii nastawionej na rozwój umiejętności porozumiewania się osoby z niepełnosprawnością. Uczestnicy mają również możliwość doskonalenia swoich umiejętności bycia partnerem komunikacyjnym. Superwizja jest także cennym narzędziem do monitorowania własnego rozwoju zawodowego.

Podczas superwizji podobnie jak w pracy terapeutycznej poszukuję zasobów i wzmacniam mocne strony klienta. Przebieg superwizji dopasowany jest do aktualnych jego potrzeb.

Warunkiem uczestnictwa w superwizji jest ukończenie I stopnia szkolenia „Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością”. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub mailowo.

 

Formy organizacyjne

 

  • Superwizja dla placówek, czas pracy od 2 do 6 godzin, mogą to być superwizje z wykorzystaniem nagrań video, a także oparte o bezpośrednie uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych. Minimalny czas na omówienie jednego użytkownika to 2 godziny. W trakcie jednodniowej superwizji realne jest omówienie strategii wspomagających porozumiewanie się dla trzech użytkowników. W spotkaniu superwizyjnym może brać udział cały zespól pracujący z dzieckiem. W przypadku placówek z miast oddalonych od Poznania o ponad 100 km superwizja planowana jest na 2 dni.

    Koszt 250 zł za godzinę/1500 zł dzień.

 

  • Superwizja organizowana w małych zespołach, w Poznaniu i Warszawie. Czas pracy od 2 do 6 godzin. Superwizja opiera się o analizę materiału video przygotowanego przez uczestnika. Nagrania powinny przedstawiać realizowane już strategie komunikacyjne. Warto również przygotować nagranie z aktywnością własną dziecka. Materiałem pomocniczym będzie dokumentacja dziecka w zakresie Indywidualnego Systemu Komunikacyjnego. Omówienie strategii wspomagających porozumiewanie dla jednego użytkownika obejmuje 2 godziny pracy. W spotkaniu uczestniczyć mogą również osoby niesuperwizujące się w danym dniu – obserwatorzy.

    Koszt 300 zł od osoby.

 

 

Facebook