Superwizja

Superwizja jest użytecznym narzędziem w budowaniu, wzmacnianiu i poszerzaniu kompetencji w zakresie planowania procesu terapeutycznego, w tym tworzenia strategii wspomagających porozumiewanie się z osobą niemówiącą.

Celem superwizji jest nabywanie kompetencji w zakresie wyznaczania kierunków terapii nastawionej na rozwój umiejętności porozumiewania się osoby z niepełnosprawnością. Uczestnicy mają również możliwość doskonalenia swoich umiejętności bycia partnerem komunikacyjnym. Superwizja jest także cennym narzędziem do monitorowania własnego rozwoju zawodowego.

Podczas superwizji podobnie jak w pracy terapeutycznej poszukuję zasobów i wzmacniam mocne strony klienta. Przebieg superwizji dopasowany jest do aktualnych jego potrzeb.

Warunkiem uczestnictwa w superwizji jest ukończenie I stopnia szkolenia „Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością”. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub mailowo.

 

Formy organizacyjne

 • Superwizja dla placówek, czas pracy od 2 do 6 godzin, mogą to być superwizje z wykorzystaniem nagrań wideo, a także oparte o bezpośrednie uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych. Minimalny czas na omówienie jednego użytkownika to 2 godziny. W trakcie jednodniowej superwizji realne jest omówienie strategii wspomagających porozumiewanie się dla trzech użytkowników. W spotkaniu superwizyjnym może brać udział cały zespól pracujący z dzieckiem. W przypadku placówek z miast oddalonych od Poznania o ponad 100 km superwizja planowana jest na 2 dni.

  Koszt 350 zł za godzinę/2100 zł dzień.

 • Cykl superwizji online. Sześć spotkań w stałej grupie, odbywających się raz w miesiącu, we wtorki w godzinach 18:30-21:30, na platformie Zoom. Superwizja opiera się o analizę materiału wideo przygotowanego przez uczestnika. Nagrania powinny przedstawiać realizowane już strategie komunikacyjne. Warto również przygotować nagranie z aktywnością własną użytkownika AAC. Materiałem pomocniczym będzie dokumentacja dziecka w zakresie indywidualnego systemu komunikacyjnego.  W cyklu uczestniczyć mogą również osoby niesuperwizujące – obserwatorzy. Zapisy odbywają się przez stronę internetową. Zakładka zapisz się na szkolenie – superwizja.
   

  Koszt 900 zł

 • Superwizja organizowana w małych zespołach, w Poznaniu i Warszawie. Czas pracy od 2 do 6 godzin. Superwizja opiera się o analizę materiału wideo przygotowanego przez uczestnika. Nagrania powinny przedstawiać realizowane już strategie komunikacyjne. Warto również przygotować nagranie z aktywnością własną dziecka. Materiałem pomocniczym będzie dokumentacja dziecka w zakresie indywidualnego systemu komunikacyjnego. Omówienie strategii wspomagających porozumiewanie dla jednego użytkownika obejmuje 2 godziny pracy. W spotkaniu uczestniczyć mogą również osoby niesuperwizujące się w danym dniu – obserwatorzy.

Koszt 400 zł od osoby.

 • Superwizja indywidualna online lub w Poznaniu. Czas trwania 2h. Superwizja odpowiada na aktualne potrzeby superwizanta. 

Koszt 500 zł

Przykładowe obszary, które mogę być tematem pracy:

  •  budowanie indywidualnego systemu komunikacyjnego dla klienta, 
  • współpraca z rodziną,
  • praca rozwojowa terapeuty; wokół potrzeb i przeżywanych emocji.

 

Facebook