Brak produktów w koszyku.

Studium AAC, IV edycja, styczeń 2025 - październik 2025, 7300 zł

2 500,00 

14 w magazynie

Data rozpoczęcia:

18 stycznia, 2025

Data zakończenia:

26 października, 2025

Godzina rozpoczęcia:

09:30

Godzina zakończenia:

15:30

Lokalizacja:

ul. Sczanieckiej 8, Poznań

Autor:

Data premiery:

Liczba stron:

Dostępna już wkrótce!

Roczne studium AAC to 8 weekendowych zjazdów realizowanych od stycznia 2025 do października 2025.

Studium pozwala na systematyczne rozwijanie umiejętności pracy z osobami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Regularność spotkań w stałej grupie gwarantuje intensywną pracę i dynamiczny przyrost kompetencji. Tematy zjazdów stanowią zarys realizowanego materiału, który będzie dostosowany do dynamiki procesu zmiany w grupie.

Terminy i tematy zjazdów

18-19.01.2025r. Poznań, 9:30 – 17:30

Użytkownicy bez intencji komunikacyjnej – diagnoza i strategie wspomagające rozwój umiejętności porozumiewania się.

22-23.02.2025r. Poznań, 9:30 – 17:30

Kompetencje partnera komunikacyjnego. Praktyka wokół wzorca komunikacyjnego.

22-23.03.2025r. online, 9:30 – 15:30

Superwizja

26-27.04.2025r. Poznań, 9:30 – 17:30

Model aktywny w strategiach wspomagających porozumiewanie się.

17-18.05.2025r. online, 9:30 – 15:30

Superwizja

14-15.06.2025r. Poznań, 9:30-17:30

Gry i zabawy w modelu aktywnym.

6-7.09.2025r. Poznań, 9:30 – 17:30

Współpraca z rodziną użytkownika AAC.

25-26.10.2025r. Poznań, 9:30 – 15:30

Superwizja

 

Cykl zaplanowany jest jako całość. Studium obejmuje 116 godzin szkoleniowo – superwizyjnych. Zajęcia odbywają się w grupie 16 osobowej.

Cena (7300 zł) obejmuje udział we wszystkich zjazdach. 2500 zł stanowi opłatę rekrutacyjną. Pozostała kwota płatna jest każdorazowo przed zjazdem (8 x 600 zł). Nieobecność na zjeździe nie zwalnia z uiszczenia opłaty.

Podstawą do wydania dyplomu ukończenia studium jest obecność na zajęciach. Akceptowana jest nieobecność na jednym zjeździe.

Facebook