Brak produktów w koszyku.

Studium AAC, IV edycja, wrzesień 2024 - czerwiec 2025, 7300 zł

2 500,00 

16 w magazynie

Data rozpoczęcia:

14 września, 2024

Data zakończenia:

29 czerwca, 2025

Godzina rozpoczęcia:

09:30

Godzina zakończenia:

15:30

Lokalizacja:

ul. Sczanieckiej 8, Poznań

Autor:

Data premiery:

Liczba stron:

Dostępna już wkrótce!

Roczne studium AAC to 8 weekendowych zjazdów realizowanych od września 2023 do czerwca 2024.

Studium pozwala na systematyczne rozwijanie umiejętności pracy z osobami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Regularność spotkań w stałej grupie gwarantuje intensywną pracę i dynamiczny przyrost kompetencji. Tematy zjazdów stanowią zarys realizowanego materiału, który będzie dostosowany do dynamiki procesu zmiany w grupie.

Terminy i tematy zjazdów

14-15.09.2024r. Poznań, 9:30 – 17:30

Użytkownicy bez intencji komunikacyjnej – diagnoza i strategie wspomagające rozwój umiejętności porozumiewania się.

26-27.10.2024r. Poznań, 9:30 – 17:30

Kompetencje partnera komunikacyjnego. Praktyka wokół wzorca komunikacyjnego.

23-24.11.2024r. online, 9:30 – 15:30

Superwizja

11-12.01.2025r. Poznań, 9:30 – 17:30

Model aktywny w strategiach wspomagających porozumiewanie się.

22-23.02.2025r. online, 9:30 – 15:30

Superwizja

 22-23.03.2025r. Poznań, 9:30-17:30

Gry i zabawy w modelu aktywnym.

10-11.05.2025r. Poznań, 9:30 – 17:30

Współpraca z rodziną użytkownika AAC.

28-29.06.2025r. Poznań, 9:30 – 15:30

Superwizja

 

Cykl zaplanowany jest jako całość. Studium obejmuje 116 godzin szkoleniowo – superwizyjnych. Zajęcia odbywają się w grupie 16 osobowej.

Cena (7300 zł) obejmuje udział we wszystkich zjazdach. 2500 zł stanowi opłatę rekrutacyjną. Pozostała kwota płatna jest każdorazowo przed zjazdem (8 x 600 zł). Nieobecność na zjeździe nie zwalnia z uiszczenia opłaty.

Podstawą do wydania dyplomu ukończenia studium jest obecność na zajęciach. Akceptowana jest nieobecność na jednym zjeździe.

Facebook