Brak produktów w koszyku.

29-30.06.2024, "Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością", Poziom I, Warszawa

1 500,00 

9 w magazynie

Data rozpoczęcia:

29 czerwca, 2024

Data zakończenia:

30 czerwca, 2024

Godzina rozpoczęcia:

09:00

Godzina zakończenia:

16:00

Lokalizacja:

Aleje Solidarności 155/37, przestrzeń 4Grow

Autor:

Data premiery:

Liczba stron:

Dostępna już wkrótce!

Wprowadzanie Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością
Poziom I

16 godzin zegarowych, I dzień 9-18, II dzień 9-16

Warsztaty I stopnia są zaproszeniem do odkrycia świata komunikacji z osobami z wieloraką niepełnosprawnością.
Podstawą dwudniowych, intensywnych warsztatów wprowadzających jest poznanie założeń filozoficznych leżących u podstaw uznania prawa do komunikacji każdej osoby niemówiącej. Uczestnicy nabędą umiejętności pomagające zrozumieć osoby z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Podczas pracy z materiałem wideo przyjrzą się własnym wzorcom komunikacyjnym. Obserwując proces nabywania kompetencji komunikacyjnych konkretnego użytkownika zdobędą narzędzia do budowania sytuacji komunikacyjnych w oparciu o model aktywny.

Cele warsztatów:

-nauka podstaw budowania kontaktu,

-przekazanie idei pracy na zasobach,

-zapoznanie z oceną efektywności porozumiewania się wg dr Grycman,

-nauka istoty, roli i prawidłowego przekazu wspomaganego,

-praktyczna nauka budowania sytuacji komunikacyjnych w oparciu o model aktywny,

-nauka budowania sytuacji naprzemiennego działania,

-nabycie umiejętności identyfikowania zachowań komunikacyjnych i kompleksu ożywienia,

-nauka identyfikowania sposobów dostępu,

-nauka znaczenia funkcjonalności w komunikacji,

– zapoznanie z procesem wspierania kompetencji komunikacyjnych u dzieci na podstawowych poziomach komunikacyjnych,

– nabycie umiejętności stosowania strategii:

  1. człowiek źródłem zaspokojenia potrzeby
  2. strategia wczesny start – stop
  3. stosowania sygnału uprzedzającego
  4. strategia przyjmowania inicjatyw

Organizacja godzinowa

1 dzień

9:00 – 10:30 przywitanie, sprawy organizacyjne, obowiązujące zasady, omówienie skryptu, oczekiwania grupy,

10:45 – 12:15 wprowadzenie do idei komunikacji z osobami z wieloraką niepełnosprawnością, pojęcie kontaktu, zasobów i sprawstwa, wstępna analiza indywidualnego systemu komunikacyjnego, test na uważność,

12:30 – 14:00 analiza procesu budowania kompetencji komunikacyjnych wybranego użytkownika AAC, ocena efektywności porozumiewania się wg dr Grycman,

14:00 – 14:45 przerwa obiadowa,

14:45 – 16:15 kwestionariusz obserwacji zachowań komunikacyjnych, strategia człowiek źródłem zaspokojenia potrzeby, strategia przyjmowania inicjatyw, teoria i ćwiczenie, praca w małych grupach z kamerą,

16:30 – 18:00 zachowania komunikacyjne, teoria i ćwiczenie, praca w małych grupach, analiza sposób dostępu do odbioru otoczenia i przekazywania informacji.

2 dzień

9:00 – 10:30 kompleks ożywienia, teoria i ćwiczenie, praca w małych grupach, wprowadzenie do budowania kodu komunikacyjnego,

10:45 – 12:15 przekaz wspomagany ćwiczenie,

12:30 – 14:00 przekaz wspomagany teoria,

14:00 – 14:30 przerwa obiadowa,

14:30 – 16:00 strategia stosowania sygnału uprzedzającego, ćwiczenia, podsumowanie, odniesienie do oczekiwań, wręczenie dyplomów.

Szkolenie  skierowane jest do profesjonalistów – pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli, fizjoterapeutów.

Facebook