GŁĘBOKA WIELORAKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W KONTEKŚCIE KOMUNIKACYJNYM. CYKL 3 WEBINARÓW. 2,9,16.09.2024r.

O kursie

Zapraszam Was na cykl trzech półtoragodzinnych webinarów o istocie głębokiej niepełnosprawności w kontekście komunikacyjnym.

Daty webinarów: 2,9,16 września 2024, 19:30-21:00 (każdy z webinarów będzie nagrywany i dostępny do obejrzenia przez 6 miesięcy).

Koszt cyklu webinarów to 650 zł.

Do 31 maja 2024 cena jest obniżona do 550 zł.

Do cyklu dołączone będą materiały w formacie PDF, bibliografia oraz zaświadczenie o ukończeniu cyklu.

Uczestnictwo w webinarach odbywa się poprzez platformę Zoom.

Czas trwania
4,5 h
3×90 min

Webinar pierwszy będzie czasem na omówienie pojęcia głębokiej niepełnosprawności intelektualnej oraz głębokiej wielorakiej niepełnosprawności. Podczas analizy filmów poruszę temat zróżnicowanego funkcjonowania osób z diagnozą niepełnosprawności głębokiej. Przyjrzymy się istocie i obszarom doświadczeń biograficznych będących udziałem tej grupy osób. Oraz obejmiemy je empatyczną refleksją.

Webinar drugi to przestrzeń na omówienie wzajemności w procesie komunikacji. Przeanalizujemy znaczenie wyposażenia neurobehawioralnego oraz wczesnych doświadczeń relacyjnych. Zdefiniujemy bazowe kompetencje partnera komunikacyjnego. Przyjrzymy się również istocie skoordynowanego współtworzenia interakcji przez jej uczestników. W oparciu o literaturę i nagrania przedstawię Wam wyznaczniki intencjonalności w komunikacji.

Webinar trzeci poświęcony będzie prezentacji różnorodnych sposobów na wspieranie rozwoju kompetencji komunikacyjnych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

 

Więcej

Treść kursu

WEBINAR 1. Głęboka niepełnosprawność intelektualna – zagadnienia definicyjne, opis i złożoność zjawiska.

WEBINAR 2. Osoba z głęboką niepełnosprawnością intelektualną jako uczestnik interakcji.

WEBINAR 3. Wsparcie terapeutyczne w obszarze komunikacji osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Wskazówki dla rodziców i terapeutów.

Certyfikat ukończenia kursu

selected template
Facebook