Konsultacje

Konsultacja jest jednym z rozwiązań, na które mogą zdecydować się rodzice chcąc rozpocząć wspieranie rozwoju porozumiewania się swojego dziecka. Rozwiązanie to skierowane jest dla rodzin, które z różnych względów nie mogą zdecydować się na regularne zajęcia terapeutyczne. Budowanie indywidulanego systemu komunikacyjnego oparte jest wówczas o intensywne i regularne działania rodziców w domu i okresowe konsultacje na których wyznaczane są kolejne cele i strategie terapeutyczne.

Konsultacja to cykl trzech spotkań zaplanowanych w jednym tygodniu. Czas trwania każdego spotkania do 90 minut. Pierwsze spotkanie odbywa się bez dziecka i jest nakierowane na rozmowę z rodzicami/opiekunami. Po spotkaniach i analizie przesłanych materiałów rodzice otrzymują wstępną diagnozę umiejętności komunikacyjnych dziecka, zalecenia i propozycje strategii komunikacyjnych do realizacji w domu (w formie pisemnej).

Koszt konsultacji 1500zł

Zapisy na konsultację odbywają się tylko telefonicznie w każdy poniedziałek w godzinach od 9.30 do 10.30 pod numerem telefonu 798413600

Warunki uczestnictwa w konsultacji:

    1. Wypełnienie tabeli zidentyfikowanych zachowań komunikacyjnych tzw. profil komunikacyjny (do pobrania na stronie).
    2. Nagranie minimum jednego krótkiego (od 3 do 8 minut) materiału wideo z dowolnej sytuacji komunikacyjnej w domu. Powyższe materiały należy przesłać minimum tydzień przed planowaną konsultacją pocztą elektroniczną bądź też przy użyciu aplikacji WhatsApp (pliki wideo).
    3. Wyrażenie pisemnej zgody na nagrywanie pracy terapeutycznej podczas konsultacji.

Facebook