Konsultacje

Konsultacja jest jednym z rozwiązań, na które mogą zdecydować się rodzice chcąc rozpocząć wspieranie rozwoju porozumiewania się swojego dziecka. Rozwiązanie to skierowane jest dla rodzin, które z różnych względów nie mogą zdecydować się na regularne zajęcia terapeutyczne. Budowanie indywidulanego systemu komunikacyjnego oparte jest wówczas o intensywne i regularne działania rodziców w domu i okresowe konsultacje na których wyznaczane są kolejne cele i strategie terapeutyczne.

Pierwsza konsultacja to cykl trzech spotkań zaplanowanych w jednym tygodniu. Czas trwania każdego spotkania 90 minut. Po spotkaniach i analizie przesłanych materiałów rodzice otrzymują wstępną diagnozę umiejętności komunikacyjnych dziecka, zalecenia i propozycje strategii komunikacyjnych do realizacji w domu (w formie pisemnej).

Koszt konsultacji 1500zł

Zapisy na konsultację odbywają się tylko telefonicznie w każdy poniedziałek w godzinach od 9.30 do 10.30 pod numerem telefonu 798413600

Warunki uczestnictwa w konsultacji:

  1. Wypełnienie tabeli zidentyfikowanych zachowań komunikacyjnych tzw. profil komunikacyjny (do pobrania na stronie).
  2. Nagranie minimum jednego krótkiego (od 3 do 8 minut) materiału wideo z dowolnej sytuacji komunikacyjnej w domu. Powyższe materiały należy przesłać minimum tydzień przed planowaną konsultacją pocztą elektroniczną bądź też przy użyciu aplikacji WhatsApp (pliki wideo).
  3. Wyrażenie pisemnej zgody na nagrywanie pracy terapeutycznej podczas konsultacji. Nagrany materiał wykorzystany zostanie podczas tworzenia podsumowania z konsultacji i programu terapeutycznego. Jakiekolwiek inne wykorzystanie nagrań wymaga dodatkowej pisemnej zgody rodzica/opiekuna dziecka.
Facebook