Konsultacje

Zapisy na konsultacje terapeutyczne na 2020r. z powodu braku miejsc zostały wstrzymane. W styczniu 2021 r. rozpoczną się zapisy na kolejny rok. Zmienią się zasady uczestnictwa w konsultacjach. Wszelkie informacje zostaną opublikowane w grudniu na stronie www.centrumgadatek.pl

Konsultacja jest jednym z rozwiązań, na które mogą zdecydować się rodzice chcąc rozpocząć wspieranie rozwoju porozumiewania się swojego dziecka. Rozwiązanie to skierowane jest dla rodzin, które z różnych względów nie mogą zdecydować się na regularne zajęcia terapeutyczne. Budowanie Indywidulanego Systemu Komunikacyjnego oparte jest wówczas o intensywne i regularne działania rodziców w domu i okresowe konsultacje na których wyznaczane są kolejne cele i strategie terapeutyczne.
Koszt pierwszej konsultacji 600 zł. Czas trwania jest zindywidualizowany, maksymalnie są to 2 godziny zegarowe. Po konsultacji i analizie przesłanych materiałów rodzice otrzymują wstępną diagnozę umiejętności komunikacyjnych dziecka, zalecenia i propozycje strategii komunikacyjnych do realizacji w domu (w formie pisemnej).
Zapisy na konsultację odbywają się tylko telefonicznie w każdy poniedziałek w godzinach od 9.30 do 10.30 pod numerem telefonu 798413600

Warunki uczestnictwa w konsultacji:

  1. Wypełnienie tabeli zidentyfikowanych zachowań komunikacyjnych tzw. profil komunikacyjny (do pobrania na stronie).
  2. Nagranie minimum jednego krótkiego (od 3 do 8 minut) materiału video z dowolnej sytuacji komunikacyjnej w domu.
    Powyższe materiały należy przesłać minimum tydzień przed planowaną konsultacją poczta elektroniczną bądź też przy użyciu aplikacji WhatsApp (pliki video)
  3. Wyrażenie pisemnej zgody na nagrywanie pracy terapeutycznej podczas konsultacji. Nagrany materiał wykorzystany zostanie podczas tworzenia podsumowania z konsultacji i programu terapeutycznego. Jakiekolwiek inne wykorzystanie nagrań wymaga dodatkowej pisemnej zgody rodzica/opiekuna dziecka.
konsultacje
Facebook