Brak produktów w koszyku.

9-10.12.2023, "Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością", Poziom II, Poznań

1 500,00 

7 w magazynie

Data rozpoczęcia:

9 grudnia, 2023

Data zakończenia:

10 grudnia, 2023

Godzina rozpoczęcia:

09:00

Godzina zakończenia:

16:00

Lokalizacja:

Poznań, Centrum Rozwoju Porozumiewania Gadatek, ul. Emilii Sczanieckiej 8

Autor:

Data premiery:

Liczba stron:

Dostępna już wkrótce!

Warsztaty II stopnia skierowane jest do osób, które odbyły już I stopień szkolenia i chcą poszerzać swoje kompetencje w zakresie budowania efektywnych sposobów porozumiewania się z osobami z wieloraką niepełnosprawnością.
Podstawą dwudniowych, warsztatów jest intensywna praca z materiałem wideo przygotowanym przez prowadzącą, a także nagrywanym w trakcie szkolenia. Uczestnicy pod okiem trenera będą mogli doskonalić kluczowe umiejętności partnerów komunikacyjnych w strategiach wspomagających rozwój modeli aktywnych użytkowników AAC. Obserwując proces nabywania kompetencji komunikacyjnych konkretnego użytkownika zdobędą narzędzia i kompetencje do budowania sytuacji komunikacyjnych w oparciu o model aktywny oraz nauczą się identyfikować poszczególne elementy indywidualnego systemu komunikacyjnego.

Cele warsztatów:

– analiza elementów składowych indywidualnego systemu komunikacyjnego,

– zapoznanie się z wieloetapowym procesem budowania indywidualnego systemu komunikacji – studium przypadku,

– nauka budowania sytuacji komunikacyjnych w oparciu o model aktywny,

– analiza obszarów aktywności partnera w wybranych strategiach komunikacyjnych,

– nabycie umiejętności stosowania strategii:

  1. start- stop
  2. wyboru
  3. układania planu
  4. korzystania z planu
  5. czytania uczestniczącego
  6. śpiewania uczestniczącego

– nauka pisania strategii komunikacyjnej.

1 dzień

9:00 – 10:30 przywitanie, sprawy organizacyjne, obowiązujące zasady, oczekiwania grupy,

10:45 – 12:15 strategia budowania modelu naprzemiennego, prezentacja materiału wideo, analiza procesu budowania indywidualnego systemu komunikacyjnego – studium przypadku,

12:30 – 14:00 analiza procesu budowania indywidualnego systemu komunikacyjnego – studium przypadku,

14:00 – 14:45 przerwa obiadowa,

14:45 – 16:15 strategia czytania uczestniczącego, strategia śpiewania uczestniczącego, prezentacja materiału wideo, model aktywny w strategiach wspomagających – ćwiczenie,

16:30 – 18:00 strategie dotyczące planowania, prezentacja materiału wideo, obszary aktywności partnera i działania partnera – ćwiczenie.

2 dzień

9:00 – 10:30 analiza procesu budowania indywidualnego systemu komunikacyjnego – studium przypadku,

10:45 – 12:15 ćwiczenie w grupach – planowanie sytuacji komunikacyjnej w oparciu o model aktywny,

12.15 – 12.45 przerwa obiadowa,

12:45 – 14:15 analiza procesu budowania indywidualnego systemu komunikacyjnego – studium przypadku,

14:30– 16:00 praca w małych grupach z materiałem wideo – identyfikowanie elementów indywidualnego systemu komunikacyjnego, podsumowanie, odniesienie do oczekiwań.

Szkolenie  skierowane jest do profesjonalistów – pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli, fizjoterapeutów.

Facebook